Nabestaanden uitsluiten van erfenis

Erflaters kunnen familieleden met een negatief testament uitsluiten van de erfopvolging. Hiervoor moet het document echter zeer nauwkeurig worden opgesteld. Met een testament kunnen ook mensen worden uitgesloten van erfrecht.

Erflaters kunnen familieleden uitsluiten van rechtsopvolging. In dit geval spreekt men van een zogenaamd negatief testament. Indien een dergelijk testament niet nauwkeurig genoeg is opgesteld, moet worden getracht het testament van de erflater te onderzoeken. Het negatieve testament moet nauwkeurig worden geformuleerd Bij zo’n onderzoek moeten mogelijke erfgenamen er rekening mee houden dat ze met lege handen komen te staan. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam, zo meldt de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland.

Geschil over erfenis vanwege dubbelzinnig testament

In de onderhandelde zaak had één persoon in 1976 een testament gemaakt. Daarin heeft ze expliciet twee specifieke nakomelingen van haar overgrootouders en hun opvolgers uitgesloten van de lijn van opvolging. Toen schreef ze: “Het is mijn laatste wil dat andere verre familieleden niets van het hele bezit krijgen.” Maar ze bepaalde niet wie haar erfgenaam zou worden. Na haar dood beschouwde een achterneef zichzelf als de erfgenaam van het miljoenenfortuin, omdat ze niet expliciet werd uitgesloten en altijd in contact bleef met de overledene.

Kwestie van interpretatie

Fout, oordeelde de rechter. Want het staat een erflater vrij om in haar testament alleen bepaalde wettelijke erfgenamen uit te sluiten van de erfopvolging. In dit geval moet aan de hand van interpretatie worden bepaald wie de erfgenaam is geworden. Daarbij moet de werkelijke wil van de erflater worden onderzocht. Het resultaat hier: Volgens de rechter is de tweedegraads neef die de actie heeft ingesteld “een ander ver familielid” in de zin van het testament.

Relatie: wie zijn ze?

De wet definieert het begrip verwantschap. Dit omvat ook de verre neef. Dat de erflater tijdens haar leven persoonlijk contact heeft gehad met deze neef, verandert daar niets aan. Het wordt geërfd door de belastingdienst, aangezien de erflater het recht op erfenis van familieleden volledig heeft uitgesloten.

Erfrecht is dus iets dat vaak voor veel ruzie kan zorgen, daarom kan erfrecht online je daarbij behulpzaam zijn.